PROROGARE TERMEN DEPUNERE RAPORT

Înțelegând dificultățile cu care v-ați confruntat ca urmare a disfuncționalităților sistemelor online prin intermediul cărora vă îndepliniți obligațiile de conformare fiscală voluntară, CECCAR a hotărât prorogarea termenului-limită de depunere a raportului de activitate în vederea obținerii facilităților financiare, măsură aplicabilă membrilor care și-au achitat cotizația până la data de 28 februarie 2024.

CECCAR a monitorizat permanent sistemul online pentru depunerea rapoartelor de activitate și a luat toate măsurile pentru a asigura funcționarea acestuia în parametri optimi, facilitând accesul neîntrerupt la platformă până la termenul-limită stabilit inițial.

Pentru a vă oferi timpul și flexibilitatea necesare pentru a beneficia de facilitățile financiare, în condițiile menționate mai sus, noul termen-limită este 8 martie 2024 (inclusiv).

Leave your comment