Analiza comparativă a noțiunii de întreprindere legată prin raportare la prevederile legislative vechi și cele noi aplicabile microîntreprinderilor
Conf. univ. dr. Mirela PĂUNESCU, expert contabilAcademia de Studii Economice, București Începând cu anul 2022, o serie de modificări legislative au anunțat intenția fermă a autorităților de a scădea semnificativ numărul de societăți care plătesc impozit pe venitul microîntreprinderilor. Astfel,...

Leave your comment