Alegeri preşedinte Consiliu filiala Iaşi

Potrivit Hotărârii Consiliului filialei CECCAR Iaşi nr.23/20 din 09.02.2023, vă comunicăm detaliile organizatorice cu privire la procesul de votare pentru funcţia de preşedinte al Consiliului filialei Iaşi:

  • Perioada de desfășurare a votării: 13-14 martie 2023
  • Intervalul orar: 10.00 – 19.00;
  • Locația centrului de votare: sediul CECCAR Filiala Iaşi, strada Alexandru Vodă Ipsilanti nr. 49

Alegerea președintelui filialei se va face pe baza votului membrilor activi ai filialei, înscriși în Tabloul Corpului și care și-au îndeplinit toate obligațiile profesionale față de Corp, și-au achitat integral cotizațiile profesionale la termenul scadent și au depus raportul de activitate pentru anii precedenți până la data de 28 februarie a anului curent.

Listele electorale se vor întocmi pe baza situației de la 28 februarie.

În cazul în care la sfârșitul procesului de votare, respectiv după ultima zi de vot stabilită conform graficului de organizare a alegerii președintelui consiliului filialei, se constată că nu s-a îndeplinit cvorumul de participanți de 30%, se va prelungi perioada de votare, dar nu mai mult de 4 zile.

În cazul în care, la sfârșitul zilei suplimentare, se constată îndeplinirea cvorumului, prin Hotărâre a Consiliului Filialei se declara încheierea procesului de votare. Dacă nici după a treia zi nu s-a îndeplinit cvorumul de participanți de 30% la sfârșitul celei de a patra zi, alegerea președintelui consiliului filialei va fi validă indiferent de numărul membrilor înscriși pe listele electorale, prezenți la vot până în sfârșitul ultimei zile de vot.

Potrivit art.29 din Măsurile pentru alegerea preşedintelui consiliului filialei, este interzisă votarea pe bază de procură.

 


 

 

Leave your comment