ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR IASI

În ziua de 28 martie 2022, ora 16:30, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Iaşi.a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în sistem online, pe platforma Zoom.us,  cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
  2. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;
  3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul in curs;
  4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
  5. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor din Consiliul filialei;
  6. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea președintelui și a membrilor din Comisia de disciplină;
  7. Alegeri pentru comisia de cenzori;
  8. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

 

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din OG nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 17:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor alin.(3), art.34 din OG nr.65/1994.

 

Locul declarat pentru desfășurarea Adunării Generale este sediul filialei Iaşi, strada Alexandru Vodă Ipsilanti nr. 49.  Accesul la lucrările Adunării Generale se va putea realiza exclusiv în sistem online și pot participa membrii activi ai filialei înscriși în Tabloul Corpului, care sunt la zi cu plata cotizațiilor profesionale.

 

Leave your comment